Lopšelio-darželio „Žibutė” strateginis planas 2014-2016 metams

Lopšelio-darželio „Žibutė“ strateginis planas 2017-2019 metams

Lopšelio-darželio Žibutė“ metinės veiklos programa 2018 m.