Lopšelio-darželio „Žibutė” strateginis planas 2014-2016 metams

Lopšelio-darželio „Žibutė“ strateginis planas 2017-2019 metams

Lopšelio-darželio Žibutė“ 2017 m. metinė veiklos ataskaita ir 2018 m. metinis veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žibutė“ metinis veiklos planas 2019 m. 

Lopšelio-darželio Žibutė“ metinis veiklos planas 2020 m.