Lopšelio-darželio „Žibutė” strateginis planas 2023-2017 metams

Lopšelio-darželio „Žibutė” strateginis planas 2014-2016 metams

Lopšelio-darželio „Žibutė“ strateginis planas 2017-2019 metams

Lopšelio-darželio „Žibutė“ strateginis planas 2020-2022 metams

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2023 metų ugdymo planas

Lopšelio-darželio Žibutė“ 2017 m. metinė veiklos ataskaita ir 2018 m. metinis veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žibutė“ metinis veiklos planas 2019 m. 

Lopšelio-darželio Žibutė“ metinis veiklos planas 2020 m. 

Lopšelio-darželio Žibutė“ metinis veiklos planas 2021 m. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ metinis veiklos planas 2022 m.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ metinis veiklos planas 2023 m.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2022-2023 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2022 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2022 metų veiklos plano ataskaita

Lopšelio-darželio Žibutė“ 2019 m. metinė veiklos ataskaita ir 2020 m. metinis veiklos planas

Lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Žibutės žiedlapėliai“