Vasaros darbas 2023 m.:

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-424 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 8 D. SPRENDIMO NR. 1-20-20, 2008 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 1-21-13 1 PUNKTO, 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-22-9, 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 1-33-8, 2009 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-41-5 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO“, 2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-425

Panevėžio miesto savivaldybės taryba  2022 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425 pakeitė „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo” 10 punktą, kuriame reglamentuojamas vaikų priėmimas ir įstaigų darbas vasaros laikotarpiu.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-30 įsakymu Nr. A-92 „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo sustabdymo vasaros laikotarpiu”, mūsų lopšelis-darželis nedirbs 2023 m. rugpjūčio 1-31 dienomis. Tuo metu ugdytiniai, kurie norės lankyti darželį, bus priimami į Panevėžio lopšelį-darželį „Pušynėlis”.  Įsakymas yra čia

Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašas

2022 m. PRAŠYMO FORMA DĖL VAIKO PRIĖMIMO VASAROS LAIKOTARPIU

SUTARTIES FORMA DĖL VAIKO PRIĖMIMO VASAROS LAIKOTARPIU

2022-03-31 Nr. 1-90 SPRENDIMAS „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-312 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO“