Informacija: „COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) testavimo organizavimas pasibaigus ekstremaliajai situacijai“

Video apie testavimą „čiulpinukais“

Dėl darbuotojų saviizoliacijos ir testavimo (schema)

2021-11-12 d. Nr. V-2561 SPRENDIMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO“

SPRENDIMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1546 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI KITŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS“

Kada skelbiamas IPRR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo““

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Meškiukų“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Lašelių“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdymo proceso organizavimo priemonių planas nuo 2021-01-04 iki 2021-01-29

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdymo proceso organizavimo priemonių planas nuo 2020-12-01 iki 2020-12-31

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Zuikio Bumbulio“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Vyriausybės patikslinti sprendimai dėl karantino priemonių (2020-12-14 d.)

Informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą. Taip pat  ir apie mokestį ugdymo reikmėms

Tėvelių dėmesiui, informacija nuo 2020-12-16 d. 

Tėvelių dėmesiui, informacija 2020-12-09 d. (ekstremali situacija)

Tėvelių dėmesiui, informacija 2020-12-08 d.

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės  2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo “, 2020-12-07 d. Nr.1364, Vilnius

Infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose

Skelbiama informacija apie CORONOVIRUSO situaciją Panevėžio mieste 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo „Lašelių“ grupės švietimo veiklos ribojimo“

Informacija tėvams, dėl nustatyto koronaviruso atvejo

Žinia tėveliams ir pedagogams – knygelė vaikams apie koronavirusą

Informacija apie sergamumą COVID-19

Korona STOP programėlės įdiegimas

Korona STOP programėlės informacija

Korona STOP programėlės informacija

Korona STOP programėlės informacija

„SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO“

Informacija priešmokyklinės grupės tėvams dėl priešmokyklinės grupės ugdytinių kaukių dėvėjimo

„DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543)“

Informacija tėvams nuo 2020-11-09 d.

Raštas „Dėl ugdymo proceso organizavimo ikimokyklinio ugdymo mokyklose visuotinio karantino laikotarpiu“

NUTARIMAS DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdymo proceso organizavimo priemonių planas nuo 2020-11-03 iki 2020-11-30

„Dėl savivaldybės įstaigų darbo organizavimo, kai Panevėžio miesto savivaldybė priskiriama geltonajai zonai“

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (V-2385)“

Informacija tėveliams, nuo 2020-10-27 d.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ COVID-19 užkrečiamosios ligos prevencijos priemonių planas

COVID-19 ligos situacijų valdymo grupės  veiksmai, atliekami gavus informacijos apie užkrečiamosios ligos atvejį ugdymo įstaigoje

Tėvų veiksmai, pajutus Covid-19 ligos simptomus ar užsikrėtus Covid-19

Darbuotojo veiksmai, pajutus Covid-19 ligos simptomus ar užsikrėtus Covid-19

Vaikų priėmimas į darželį

Informacija tėveliams, nuo 2020-10-15 d.

Informacija

Ekstremalios situacijos (COVID-19) metu prevencijos, strategijos valdymo priemonių planas ir jo įgyvendinimas

„DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2197)“

„DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2090)“

Ekstremalios situacijos (COVID-19) metu prevencijos, strategijos valdymo priemonių planas ir jo įgyvendinimas

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdymo proceso organizavimo priemonių planas nuo 2020-10-01 iki 2020-10-30

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdymo proceso organizavimo priemonių planas nuo 2020-09-01 iki 2020-09-30

COVID-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose

COVID prevencijos priemones ugdymo įstaigose

„DĖL PAGALBOS VAIKAMS LINIJOS REKLAMINIO SKYDELIO VIEŠINIMO“

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu

Tėvelių dėmesiui, skelbiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840, Vilnius.

Informacija tėvams apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Bendros rekomendacijos

Neformalusis vaikų švietimas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus raštas „Dėl augančio naujų koronaviruso atvejų skaičiaus“

„Dėl įstaigos lankymo karantimo metu“

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASITARIMO PROTOKOLAS 

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija: „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“.

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje nuo šiandien pradėjo veikti aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Dėl informacijos, skelbiamos sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje, naudojimo.

Sprendimas dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių (Nr. V-343)

Sprendimas dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių (Nr. V-342)

Sprendimas dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių (Nr. V-336)

Įsakymas dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“.

„Uždenk savo kosulį“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose“