Darbo užmokestis 2015 m.

Darbo užmokestis 2016 m.

Darbo užmokestis 2017 m.

Darbo užmokestis 2018 m.

Darbo užmokestis 2019 m.

Darbo užmokestis 2020 m.

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA