Darbo užmokestis 2015 m.

Darbo užmokestis 2016 m.

Darbo užmokestis 2017 m.

Darbo užmokestis 2018 m.

Darbo užmokestis 2019 m.

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA