Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darželio tarybos metinės veiklos planas 2022 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darželio tarybos metinės veiklos planas 2023 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darželio tarybos metinės veiklos planas 2024 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darželio tarybos metinės veiklos plano ataskaita 2023 m. 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ ĮSTAIGOS TARYBOS 2022 M. METINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA 2022 M.