Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės darbotvarkė

1. Direktoriaus darbo laikas nuo 8.00 — 16.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 — 12.30 val.

2. Interesantų priėmimas trečiadieniais.

PIRMADIENIS

• Pedagoginė valandėlė (informacijos teikimas pagal reikalą, numatomų renginių aptarimas, tėvų pageidavimų aptarimas, lankomumas, ugdymo problemos).

• Grupių stovis (inventoriaus stovis, problemos).

• Administraciniai pasitarimai.

• Dokumentacijos tvarkymas (įvairi direktoriaus dokumentacija).

ANTRADIENIS

• Dokumentacijos tvarkymas (nomenklatūros peržiūra).

• Darbas su aptarnaujančiu personalu (ūkvedės veiklos tikrinimas, instruktažai pagal poreikį).

• Metodinė veikla (grupių ugdomoji veikla, mokomųjų priemonių panaudojimas pedagogų veikloje, kvalifikacijos kėlimo klausimai).

TREČIADIENIS

• Darbo drausmė (visų darbuotojų darbo grafiko laikymasis).

• Interesantų priėmimas.

• Darbas su įstaigos taryba ir tėvų aktyvu (pagal poreikį).

KETVIRTADIENIS

• Pedagoginė veikla (tarybos, metodinės sueigos, naujos informacijos, medžiagos aptarimas).

• Veiklos formavimas, stebėjimas, pasitarimai.

• Ugdomo proceso analizė.

PENKTADIENIS

• Pedagogų konsultavimas įvairiais klausimais.

• Dokumentacijos tvarkymas (įvairi direktoriaus, grupių dokumentacija).

PASTABA: Darbotvarkė gali keistis dėl nenumatytų aplinkybių.