2023 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“:

I modulis:

Skaitytas pranešimas: doc. dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius „Formuojamasis IU/PU vaiko pasiekimų vertinimas“

II modulis:

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTTORĖS LORETOS SIMANAVIČIENĖS PASKAITA: „IKIMOKYKLINĖS UGDYMO PROGRAMOS MODELIAVIMAS

Skaitytas pranešimas: lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO(SI) DERMĖ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LYDERYSTĖS RAIŠKAI UGDYTIS“