2021 m. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai II“:

I modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo(si) veiklos planavimas“;

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Aušros Žaromskienės „Ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikų veiklos planavimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Ingos Abduvelevos „Ikiokyklinio amžiaus vaikų (2-3 m.) veiklos planavimas“

II modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Tautodailės reikšmė ikimokykliniame amžiuje, 5-6 metų vaikų samprata apie tautodailę, jos įtaka jaunimo politikos įgyvendinimui“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojų Ingos Abduvelevos ir Editos Lasienės „Jurginės darželyje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės ir meninio ugdymo mokytojos Daivos Andriūnienės „Tautinių šaknų pažinimas sukant metų ratą“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojų Ingos Zelionkienės, Linos Lapinskienės, Ingos Abduvelevos „Ankstyvojo amžiaus vaikų Velykos“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ PU mokytojų Daivos Galvonienės ir Jolantos Lašinienės „Tautodailės atspindžiai vaikų kūryboje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ logopedės Simonos Černiauskienės „Tautosakos panaudojimas kalbinių gebėjimų ugdymui“

III modulis:

Skaityti pranešimai:

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės „Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės ir IU mokytojos Rasos Stulpinienės „Ankstyvojo amžiaus vaikų veiklų organizavimas, individualių gebėjimų ir pasiekimų identifikavimas“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Aušros Žaromskienės „Vaiko vertinimas ugdomojoje veikloje vyresniojo amžiaus grupėje“

Lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos Sandros Belazaravičienės „„Meškiukų“ grupės vaikų įsivertinimas“

IV modulis:

Konferencija

Straipsnis https://www.svietimonaujienos.lt/konferencija-siuolaikinio-ikimokyklinio-priesmokyklinio-amziaus-vaiko-ugdymosi-issukiai-iv/

  1. Pranešimas „Praktiniai STEAM užsiėmimai“VŠĮ Mokymosi mokyklos projektų vadovė, lektorė Dovilė Naujokaitė