2024-01-17-18 d. prasidėjo ESF projektas “Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita”. Mokymų programa „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams“.
Vilniuje viešbutyje “Panorama” Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadovai, pavaduotojai aktyviai dalyvavo ir sėmėsi naujų patirčių. Pirmoje mokymų dienoje kalbėta apie ikimokyklinio ugdymo politiką ir prioritetus, nagrinėtas konceptualus IU programos modelis, kaip atpažinti Universalaus dizaino mokymuisi teorines prieigas, kaip teorinė prieiga formuoja pedagoginę praktiką. Dalyvauta darbo grupių veiklose, atliktos praktinės veiklos. Analizuoti ugdymo sričių pasiekimai bei turinio gairės, atpažinti kontekstai. Mokymų lektorės: Laimutė Jankauskienė, prof. dr. Ona Monkevičienė, prof. dr. Lina Kaminskienė, prof. dr. Alvyra Galkienė, doc. dr. Milda Brėdikytė, doc. dr. Stasė Ustilaitė, doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, doc. dr. Viktorija Sišiūnienė, doc. dr. Tatjana Jevsikova ir kt.

2023-12-28 projekto „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ ketinimų sutartis

2023-05-23 d. pranešimas „IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO(SI) DERMĖ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LYDERYSTĖS RAIŠKAI UGDYTIS“

2023-05-16 d. įvyko Panevėžio miesto ir rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojams paskaita „PU vaiko pasiekimų formuojamasis vertinimas – sėkmė mokytis pirmoje klasėje“. Paskaitą vedė lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė.

Pranešimas: „PU vaiko pasiekimų formuojamasis vertinimas – sėkmė mokytis pirmoje klasėje“

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS PAGAL PASIEKIMŲ SRITIS

2023-04-19 d. įvyko Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuota konferencija „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Panevėžį“. Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ yra „Aktyvi mokykla“. Dėkojame organizatoriams už pasidalinimą patirtimi ir gautas dovanas (6 vnt. kapuolių).

2023-03-13 d. įstaigos vadovas dalyvavo mokymuose „Kaip pagerinti vaikų darželių atmosferą“.

2023-03-09 d. įstaigos IU/PU mokytojai, vadovai dalyvavo mokymuose „Mentorių mokymai ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogams“.