2023-05-16 d. įvyko Panevėžio miesto ir rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojams paskaita „PU vaiko pasiekimų formuojamasis vertinimas – sėkmė mokytis pirmoje klasėje“. Paskaitą vedė lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė.

Pranešimas: „PU vaiko pasiekimų formuojamasis vertinimas – sėkmė mokytis pirmoje klasėje“

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS PAGAL PASIEKIMŲ SRITIS

2023-04-19 d. įvyko Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuota konferencija „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Panevėžį“. Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ yra „Aktyvi mokykla“. Dėkojame organizatoriams už pasidalinimą patirtimi ir gautas dovanas (6 vnt. kapuolių).

2023-03-13 d. įstaigos vadovas dalyvavo mokymuose „Kaip pagerinti vaikų darželių atmosferą“.

2023-03-09 d. įstaigos IU/PU mokytojai, vadovai dalyvavo mokymuose „Mentorių mokymai ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogams“.