2023-03-13 d. įstaigos vadovas dalyvavo mokymuose „Kaip pagerinti vaikų darželių atmosferą“.

2023-03-09 d. įstaigos IU/PU mokytojai, vadovai dalyvavo mokymuose „Mentorių mokymai ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogams“.