„Įtraukusis ugdymas“:

  1. „Dėmesio lavinimo gairės“
  2.  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas“
  3. „Ypatingas vaikas grupėje! Ką daryti auklėtojai?“
  4. „Intelekto sutrikimų turintys vaikai“
  5. „Kaip pedagogams ir specialistams efektyviai bendrauti su tėvais?“
  6. „„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS KIEKVIENO VAIKO SĖKMEI“ Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė““
  7. „Vaiko, turinčio įvairiapusių raidos sutrikimų, profilio sudarymas ir pavyzdžiai“
  8. „Pastiprinimai. Žetonų sistema“
  9. „Sensorinė stotelė“
  10. „VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS MOKYMO PROGRAMA“