Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė —  Edita Miežinienė;

Narės: Simona Černiauskienė, Aldona Grigaliūnienė, Edita Lasienė, Daiva Galvonienė.

Lopšelio-darželio taryba – telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus, kitus darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti:

Pirmininkė — Vilma Arlauskienė;

Pirmininkės pavaduotoja — Edita Lasienė;

Sekretorė —Simona Černiauskienė;

Nariai: Inga Abduveleva, Rūta Rapševičiūtė, Marijus Zaikauskas, Gediminas Kaušinis

Mokytojų taryba – pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. 

Įstaigos tėvų komitetas:

Pirmininkas — Saulius Rudzevičius

Pirmininko pavaduotojas — Arūnas Glušokas

Nariai: Agnė Salikienė, Raminta Butkienė, Agnė Grigė, Aurelijus Barvainis.