„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel. +370 45 464313

Partneriai
Panevezio-miesto-savivaldybe
Veikla
Veikla
Apklausos

Kodėl labiausiai myliu savo darželį?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

40 valandų mokymo programa

III modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“

Skaityti pranešimai:

 1. Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Siminavičienės „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“
 2. Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Siminavičienės „Kaip ugdyti vaikų įsivertinimo gebėjimus ikimokykliniame amžiuje“
 3. Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas ir įsivertinimas“
 4. Lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos metodininkės Sandros Belazaravičienės „„Meškiukų“ grupės vaikų įsivertinimas „Meškiukų nameliai““
 5. Lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos metodininkės Daivos Galvonienės „Priešmokyklinio ugdymo vaikų veiklų įsivertinimai“

II modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“:

pranešimai:

 1. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos Jolantos Lašinienės pranešimas „STEAM ugdymo svarba ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“.
 2. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos Jolantos Lašinienės pranešimas „Kodėl STEAM?“. 
 3. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės pranešimas „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ integruojant STEAM veiklas“

Dalyvių atlikti namų darbai:

 1. IPU-19 studenčių Astos Liobikienės ir Vaidos Triabienės „Balionas-raketa“.
 2. Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ dalyvių  Jolitos Spundzevičienės, Neringos Stočkienės, Godos Šimaitytės bandymas „Mašinų varžybos“.
 3. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studenčių Jolantos Nemanytės ir Virginijos Kairienės eksperimentas „Stebuklingi obuoliai“.
 4. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studenčių Faustos Girgždytės ir Rasos Kulakauskienės eksperimentas.
 5. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studenčių Miglės Mackevičiūtės ir Marijos Gadeliauskaitės eksperimentas.
 6. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studentės Romedos Sereikienės eksperimentas. 
 7.  Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokytojos Vitalijos Tidikienės eksperimentas. 
 8. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studentės Gerdos Glebauskaitės eksperimentas „Spalvų maišymas“. 
 9. Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ mokytojos Rimvydės Kundrotaitės STEAM meninė veikla .
 10. Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ dalyvių, STEAM kasdieninėje veikloje. 

2020-09-25 d. Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai “ I modulis:

Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ pranešimai:

 1. „Edukacinė veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko aplinkoje“ – Panevėžio kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė;
 2. „Pasitikėjimu grįsta partnerystė ugdymo institucijoje“ – VDU profesorė Giedrė Kvieskienė;
 3. „Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ patyriminio ugdymo keliu“ –  Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Petrauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Rekašienė.

2020-09-25 d. jau trečius metus iš eilės suorganizavo respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“. Konferencijos plenarinis posėdis įvyko Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, popietinė konferencijos dalis – įstaigos kieme. Konferencijoje pranešimą „Pasitikėjimu grįsta partnerystė ugdymo institucijoje“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Giedrė Kvieskienė; patirtimi apie ugdymą(si) STEAM srytyje pranešimu „Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ patyriminio ugdymo keliu“ pasidalino Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Petrauskienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Rekašienė. Individualiai teorinėmis-praktinėmis žiniomis pranešimu „Edukacinės veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko aplinkoje“ pasidalino Panevėžio Kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė. Stendinį pranešimą „Šiuolaikiškas ir patrauklus Z ir Alfa kartos ugdymas(is) ikimokykliniame amžiuje“ pristatė Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Erika Verenienė ir Ingrida Matusevičienė. Po pietinėje dalyje įstaigos mokytojos, logopedė pristatė lauo erdvėse stendinius pranešimus bei lauko edukacines erdves tema: „Ugdymas(is) už grupės ribų, taikant įstaigos lauko aplinką ir vaiko veiklas joje“. Konferenciją užbaigėme pranešimų, lauko erdvių aptarimu, minčių pasidalinimu lopšelio-darželo „Žibutė“ sveikatingumo zonoje. Dėkojame Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“, Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvytis“, Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“, Marijampolės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bei Panevėžio lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Vyturėlis“, „Kastyčio“, „Voveraitė“, „Kregždutė“, Kastyčio Ramanausko atstovams, dalyvavusiems konferencijoje. Renginio organizatorė lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė dėkoja konferencijos partneriams: Panevėžio švietimo centrui ir Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui ir jo vadovaujamam kolektyvui.