„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel. +370 45 464313

Partneriai
Panevezio-miesto-savivaldybe
Veikla
Veikla
Apklausos

Kodėl labiausiai myliu savo darželį?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

2020-09-25 d. jau trečius metus iš eilės suorganizavo respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“. Konferencijos plenarinis posėdis įvyko Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, popietinė konferencijos dalis – įstaigos kieme. Konferencijoje pranešimą „Pasitikėjimu grįsta partnerystė ugdymo institucijoje“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Giedrė Kvieskienė; patirtimi apie ugdymą(si) STEAM srytyje pranešimu „Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ patyriminio ugdymo keliu“ pasidalino Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Petrauskienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Rekašienė. Individualiai teorinėmis-praktinėmis žiniomis pranešimu „Edukacinės veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko aplinkoje“ pasidalino Panevėžio Kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė. Stendinį pranešimą „Šiuolaikiškas ir patrauklus Z ir Alfa kartos ugdymas(is) ikimokykliniame amžiuje“ pristatė Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Erika Verenienė ir Ingrida Matusevičienė. Po pietinėje dalyje įstaigos mokytojos, logopedė pristatė lauo erdvėse stendinius pranešimus bei lauko edukacines erdves tema: „Ugdymas(is) už grupės ribų, taikant įstaigos lauko aplinką ir vaiko veiklas joje“. Konferenciją užbaigėme pranešimų, lauko erdvių aptarimu, minčių pasidalinimu lopšelio-darželo „Žibutė“ sveikatingumo zonoje. Dėkojame Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“, Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvytis“, Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“, Marijampolės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bei Panevėžio lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Vyturėlis“, „Kastyčio“, „Voveraitė“, „Kregždutė“, Kastyčio Ramanausko atstovams, dalyvavusiems konferencijoje. Renginio organizatorė lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė dėkoja konferencijos partneriams: Panevėžio švietimo centrui ir Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui ir jo vadovaujamam kolektyvui.