2024-06-13 įstaigoje svečiavosi (socialinis partneris) Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mokytojai. Ugdytiniai dalyvavo edukacinėje veikloje „STEAM per judesį“, kurią organizavo Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos.

2024-06-11 IU „Boružėlių“ grupės ugdytinė Ines Švilpaitė dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ tapybos plenere „Pieva“, projektas „Vaikystės paletė“.

2024-06-07 d. ikimokyklinio amžiaus „Smagučių“ grupės vaikai svečiavosi Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žilvinas“. Sportinio-orientacinio renginio metu vaikai įveikė kliūčių ruožą „Žilvino trąsa“.

2024-05-30 Pušaloto mikrorajono bendruomenė minėjo Europinę kaimynų dieną. Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ dalyvavo kaimynų dienos renginyje. Įstaigos ikimokyklinio amžiaus „Boružėlių“ grupės vaikai sveikino Pušaloto mikrorajono bendruomenę su Europine kaimynų diena. Vaikus paruošė meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Abduveleva.

2023-05-16 įvyko sportinės rungtys „Draugiškas kamuolys“ minint Vaiko dieną, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro stadione. Renginyje dalyvavo priešmokyklinio amžiaus vaikai iš Panevėžio lopšelių-darželių „Žibutė“, „Sigutė“, Kastyčio Ramanausko. Sportines rungtys organizavo Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Zelionkienė ir Rasa Stulpinienė.

2024-03-14 d. įstaigos bendruomenės nariai dalyvavo Pušaloto mikrorajono bendruomenės ataskaitiniame susirinkime. Susirinkimo metu buvo aptarti lopšelio-darželio ir Pušaloto mikrorajono bendruomenės bendradarbiavimo formos, numatyti bendri metų siekiai. Dėkojame Pušaloto mikrorajono bendruomenės pirmininkei Rimai Burbienei už suteiktą galimybę įsijungti įstaigai į Pušaloto mikrorajono bendruomenės veiklą, kartu kurti estetišką, saugią kaiminystę.

2024-03-12 d. darželio bendruomenė dalyvavo akcijoje „Padovanok namus sparnuočiui“, kurią organizavo Panevėžio Gamtos mokykla. Į Gamtos mokyklą nuvešta 13 inkilų. Dėkojame įstaigos ugdytinių šeimoms, įsijungusioms į gamtosauginę akciją. Akcijoje dalyvavo „Zuikio Bumbulio“, „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Boružėlių“ grupių ugdytinių šeimos. Akciją organizavo ir į Gamtos mokyklą inkilus nuvežė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Žaromskienė.

2024-02-27 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė su priešmokyklinės grupės (6-7 m.) „Smagučių“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino veiklą „Mano draugas robotas“.

2024-02-27 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Žaromskienė su ikimokyklinės grupės (4-5 m.) „Nykštukų“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino veiklą „Bandau, ieškau, atrandu ir kūriu“.

2024-02-27 d. ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Stulpinienė su ikimokyklinio amžiaus grupės (3-4 m.) „Meškiukų“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino fizinio aktyvumo veiklą „Kiškių namai“.

2024-02-27 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Zelionkienė su ikimokyklinio amžiaus grupės (2-3 m.) „Lašelių“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino veiklą „Spalvoti pieštukai“.

2024 m. vasario mėn. ikimokyklinių grupių „Boružiukų“, „Nykštukų“ ugdytiniai kūrė pilis, panaudodami antrines žaliavas. Vaikus motyvavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Skaržauskaitė Malinauskienė, dalyvaudama Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ respublikiniame kūrybinių darbų projekte „Didinga Lietuvos pilis“. Ugdytinių kūrybinių darbų nuotraukomis pasidalinta facebook „Auklėtoja auklėtojai“ paskyroje.

2024-02-20 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Galvonienė su priešmokyklinės grupės (6-7 m.) „Smagučių“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino veiklą „Kaip išmatuoti skrydį?“.

2024-02-20 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sandra Belazaravičienė su II-osios jaunesniosios grupės (3-4 m.) „Meškiukų“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino veiklą „Mažam kambarėly keturios kėdutės“.

2024-02-20 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Bagdonienė su I-osios jaunesniosios grupės (2-3 m.) „Lašelių“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino veiklą „Pastatysiu tau namelį“.

2024-02-20 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Abduveleva su vyresniosios grupės (5-6 m.) „Boružėlių“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją, universalaus dizaino veiklą „Dinozaurų tyrinėtojas“.

2024-02-13 d. meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė su viduriniosios grupės (4-5 m.) „Nykštukų“ vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją veiklą „Muzika su STEAM“.

2024-02-13 d. IU mokytoja metodininkė Edita Lasienė su ankstyvojo amžiaus (1-2 m.) „Zuikio Bumbulio“ grupės vaikais Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo studijų studentėms pravedė su STEAM elementais mokomąją veiklą „Kas slepiasi namelyje?“.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ bendradarbiavimo su Panevėžio, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų socialiniais partneriais, planas 2023 m.

2023-09-28 d. įstaigos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Stulpinienė pravedė fizinio aktyvumo veiklą su ikimokyklinio (3-4 m.) antrosios jaunesniosios „Meškiukų“ grupės vaikais, Panevėžio kolegijos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos“ studentėms. Rasai Stulpinienei pagelbėjo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Bagdonienė.

Socialinių partnerių Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, mokytojų kūrybinių darbų parodai „Pavasario peizažai“ . Vaikų sukurti kūrybiniai darbeliai išsiųsti ir eksponuojami Vilniaus lopšelyje-darželyje „Viltenė” bei Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ugdytinių kūrybiniai darbeliai – eksponuojami Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“.

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ sveikina Vilniaus lopšelį-darželį „Viltenė“ įstaigos jubiliejaus proga

Socialinių partnerių Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė‘ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, mokytojų kūrybinių darbų parodai „Pavasario peizažai“ . Vaikų sukurti kūrybiniai darbeliai bus išsiųsti ir eksponuojami  Vilniaus lopšelyje-darželyje „Viltenė”. 

2023-04-12 d. pagal metinį „Aktyvi mokykla“ planą įvyko balandžio mėnesį numatytas renginys – sportinis rytmetys „Sportuokime su draugais“. Sportiniame rytmetyje dalyvavo lopšelio-darželio „Sigutė“ ugdytiniai. Vaikai atliko apšilimo pratimus, dalyvavo estafetėse, žaidė relaksacinį atsipalaidavimo žaidimą. Nugalėjo draugystė – visi dalyviai gavo medalius su „Aktyvi mokykla“ ženklu, padėką įstaigai ir didelę puokštę vaisių vaišių. Vaikams buvo parūpinta vandens bei po renginio atsigaivinti arbatos ir trapučių. Renginio organizatorės IU mokytojos Aušrinė Kuncevičienė ir Rasa Stulpinienė. Dėkojame renginio organizatoriams, vaikų maitinimo ir higienos administratorei už vaikų sveikatos priežiūrą renginio metu; dėkojame svečiams iš lopšelio-darželio „Sigutė“ dalyviams už bendradarbiavimą. Dėkojame socialiniams partneriams – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui už galimybę pasinaudoti mokyklos sporto sale.

Pagal lopšelio-darželio bendradarbiavimo su ikimokyklinio ugdymo socialiniais partneriais planą 2023 m., lopšelis-darželis „Sigutė“ suorganizavo 2023-04-05 d. STEAM orientacines varžybas, skirtas LR asociacijos „Sveika mokykla“ 30-čiui paminėti. Varžybose dalyvavo lopšeliai-darželiai „Sigutė“, „Žibutė“ ir Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis. Dėkojame lopšelio-darželio „Sigutė“ bendruomenei už suorganizuotą bendrystės renginį.

Pagal bendradarbiavimo sutartį, 2023-02-28 d. įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė su vyresniojo amžiaus įstaigos ugdytiniais („Smagučių“ grupė) pravedė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo Panevėžio Kolegijos studentėms patirties pasidalinimo veiklą „Kai gyveno dinozaurai“. IU mokytoja Jolanta dalinosi patirtimi, kaip veiklai sudaromas planas, atsižvelgiant į ugdytinių pasiekimų sritis bei, kaip planas įgyvendinamas, atsižvelgiant į IU mokytojo numatytus uždavinius, vaikų pasiūlimus, idėjas, ugdymą(si) individualizuojant.

2023-02-08 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ vaikams ir darbuotojams. Kaip padėką už pasirodymą, ugdytiniai lopšelyje-darželyje „Rūta“ apsilankė „Pojūčių“ kambaryje, mini zoologijos sodelyje, įsteigtame įstaigoje, gavo saldžių dovanų. Vaikai džiaugėsi atpažinę save ir lopšelio-darželio „Žibutė“ erdves nuotraukose, iškabintose lopšelio-darželio „Rūta“ koridoriuje.

2023-02-01 įstaigos priešmokyklinio amžiaus vaikų ansamblis parodė muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio amžiaus vaikams.

2023-01-26 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ vaikams, kurie svečiavosi „Žibutėje“.

2023-01-24 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio vaikams ir darbuotojams. Kaip padėką už pasirodymą, vaikai gavo saldžių dovanų.