Socialinių partnerių Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, mokytojų kūrybinių darbų parodai „Pavasario peizažai“ . Vaikų sukurti kūrybiniai darbeliai išsiųsti ir eksponuojami Vilniaus lopšelyje-darželyje „Viltenė” bei Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ugdytinių kūrybiniai darbeliai – eksponuojami Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“.

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ sveikina Vilniaus lopšelį-darželį „Viltenė“ įstaigos jubiliejaus proga

Socialinių partnerių Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė‘ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, mokytojų kūrybinių darbų parodai „Pavasario peizažai“ . Vaikų sukurti kūrybiniai darbeliai bus išsiųsti ir eksponuojami  Vilniaus lopšelyje-darželyje „Viltenė”. 

2023-04-12 d. pagal metinį „Aktyvi mokykla“ planą įvyko balandžio mėnesį numatytas renginys – sportinis rytmetys „Sportuokime su draugais“. Sportiniame rytmetyje dalyvavo lopšelio-darželio „Sigutė“ ugdytiniai. Vaikai atliko apšilimo pratimus, dalyvavo estafetėse, žaidė relaksacinį atsipalaidavimo žaidimą. Nugalėjo draugystė – visi dalyviai gavo medalius su „Aktyvi mokykla“ ženklu, padėką įstaigai ir didelę puokštę vaisių vaišių. Vaikams buvo parūpinta vandens bei po renginio atsigaivinti arbatos ir trapučių. Renginio organizatorės IU mokytojos Aušrinė Kuncevičienė ir Rasa Stulpinienė. Dėkojame renginio organizatoriams, vaikų maitinimo ir higienos administratorei už vaikų sveikatos priežiūrą renginio metu; dėkojame svečiams iš lopšelio-darželio „Sigutė“ dalyviams už bendradarbiavimą. Dėkojame socialiniams partneriams – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui už galimybę pasinaudoti mokyklos sporto sale.

Pagal lopšelio-darželio bendradarbiavimo su ikimokyklinio ugdymo socialiniais partneriais planą 2023 m., lopšelis-darželis „Sigutė“ suorganizavo 2023-04-05 d. STEAM orientacines varžybas, skirtas LR asociacijos „Sveika mokykla“ 30-čiui paminėti. Varžybose dalyvavo lopšeliai-darželiai „Sigutė“, „Žibutė“ ir Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis. Dėkojame lopšelio-darželio „Sigutė“ bendruomenei už suorganizuotą bendrystės renginį.

Pagal bendradarbiavimo sutartį, 2023-02-28 d. įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė su vyresniojo amžiaus įstaigos ugdytiniais („Smagučių“ grupė) pravedė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo Panevėžio Kolegijos studentėms patirties pasidalinimo veiklą „Kai gyveno dinozaurai“. IU mokytoja Jolanta dalinosi patirtimi, kaip veiklai sudaromas planas, atsižvelgiant į ugdytinių pasiekimų sritis bei, kaip planas įgyvendinamas, atsižvelgiant į IU mokytojo numatytus uždavinius, vaikų pasiūlimus, idėjas, ugdymą(si) individualizuojant.

2023-02-08 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ vaikams ir darbuotojams. Kaip padėką už pasirodymą, ugdytiniai lopšelyje-darželyje „Rūta“ apsilankė „Pojūčių“ kambaryje, mini zoologijos sodelyje, įsteigtame įstaigoje, gavo saldžių dovanų. Vaikai džiaugėsi atpažinę save ir lopšelio-darželio „Žibutė“ erdves nuotraukose, iškabintose lopšelio-darželio „Rūta“ koridoriuje.

2023-02-01 įstaigos priešmokyklinio amžiaus vaikų ansamblis parodė muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio amžiaus vaikams.

2023-01-26 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ vaikams, kurie svečiavosi „Žibutėje“.

2023-01-24 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio vaikams ir darbuotojams. Kaip padėką už pasirodymą, vaikai gavo saldžių dovanų.