Pagal bendradarbiavimo sutartį, 2023-02-28 d. įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė su vyresniojo amžiaus įstaigos ugdytiniais („Smagučių“ grupė) pravedė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo Panevėžio Kolegijos studentėms patirties pasidalinimo veiklą „Kai gyveno dinozaurai“. IU mokytoja Jolanta dalinosi patirtimi, kaip veiklai sudaromas planas, atsižvelgiant į ugdytinių pasiekimų sritis bei, kaip planas įgyvendinamas, atsižvelgiant į IU mokytojo numatytus uždavinius, vaikų pasiūlimus, idėjas, ugdymą(si) individualizuojant.

2023-02-08 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ vaikams ir darbuotojams. Kaip padėką už pasirodymą, ugdytiniai lopšelyje-darželyje „Rūta“ apsilankė „Pojūčių“ kambaryje, mini zoologijos sodelyje, įsteigtame įstaigoje, gavo saldžių dovanų. Vaikai džiaugėsi atpažinę save ir lopšelio-darželio „Žibutė“ erdves nuotraukose, iškabintose lopšelio-darželio „Rūta“ koridoriuje.

2023-02-01 įstaigos priešmokyklinio amžiaus vaikų ansamblis parodė muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio amžiaus vaikams.

2023-01-26 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ vaikams, kurie svečiavosi „Žibutėje“.

2023-01-24 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikai dovanojo muzikinę kompoziciją „Žiemos pasaka“ socialiniams partneriams, Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio vaikams ir darbuotojams. Kaip padėką už pasirodymą, vaikai gavo saldžių dovanų.