2023-05-29 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, mokytojai, mokytojų padėjėjai, darbuotojai šventė kalendorinę šventę „Sekmines“. Renginį organizavo meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. Dalyviai prisiminė Sekminių papročius, žaidė tradicinius piemenų lauko žaidimus, vaišinosi šeimininkių iškepta pautiene.
Jurginės – piemenukų šventė, minima balandžio 22 dieną ir žymi ganiavos pradžią.
2023-04-24 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“, Pušaloto mikrorajono bendruomenės nariai, rinkosi į darželio kiemą paminėti Jurginių. Rytmetyje dalyviai prisiminė kaip anksčiau buvo švenčiamos Jurginės. Vaikai prisiminė Jurginių tradicijas: jurginių rytą šeimininkas pirmą kartą po žiemos į lauką išvesdavo gyvulius iš tvarto; po tvarto slenksčiu padėdavo du dažytus kiaušinius (jurgučius), kad iš tvarto išvesti gyvuliai peržengtų jurgučius, vadinasi, metai bus sėkmingi. Šeimininkas išardavo pirmąją vagą ir į ją „pasodindavo“ jurgutį, vadinasi, metai bus derlingi. Šeimininkė tą dieną sodindavo jurginus, į paruoštą jurginų sodinimui duobutę, įdėdavo po jurgutį. Piemenukai rinkdavo akmenėlius, žaidė senovinius piemenukų žaidimus; šeimininkė kepdavo ant laužo kiaušinienę ir visus ja vaišindavo. Lopšelyje-darželyje organizuotame rytmetyje „Jurginės“ atsispindėjo visi senoviniai momentai: vaikai „žaidė“ išgynimo iš tvarto momentą, sodino jurginus, žaidė piemenukų žaidimus, valgė ant laužo keptą kiaušinienę. Renginį organizavo ir pravedė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Lasienė ir Inga Abduveleva. Dėkojame Pušaloto mikrorajono bendruomenės atstovėms už dalyvavimą lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotame Jurginių rytmetyje.

ŠVENTINĖS DIENOS „40-TIES PAUKŠČIŲ DIENA“ KONSPEKTAS

2023-03-09 organizuotas rytmetys „40-ties paukščių diena“ su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais. Renginio organizatorės IU mokytojos Aušra Žaromskienė, Aušrinė Kuncevičienė.
Dalyvius, šviežiomis bandelėmis vaišino, virėja Laimutė Baurienė. Po renginio, IU mokytoja Aušra Žaromskienė išvežė inkilus, pagamintus vaikų ir tėvelių į Panevėžio gamtos mokyklą.

2023-03-03 d. įstaigoje įvyko „Kaziuko amatų“ diena. Patys mažiausieji „Lašelių“ grupės ugdytiniai rūšiavo didelius ir mažus rietainius. 2-3 metukų „Zuikio Bumbulio“ grupės vaikai, panaudodami bulves, morkas, burokėlius, štampavo, linines prijuostes. 3-4 metukų „Nykštukų“ grupės vaikai lipdė iš sūrios lešlos riestainius. 4-5 metų „Boružėlių“ grupės ugdytiniai tapė dekoratyvines staltieses. Vyresniosios „Smagučių“ grupės vaikai vėrė riestainių karolius visiems darželio draugams. PU „Meškiukų“ grupės ugdytiniai „audė“ popierines staltieses, vėrė riestainių karolius draugams. Visi darželio vaikai iš salės išėjo apdovanoti riestainių karoliais. Vaikai, padedami meninio ugdymo mokytojos Daivos Andriūnienės, linksminosi; klausydami direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės pasakojimų, sužinojo apie amatus ir amatų dirbtuves.