2022-11-17 Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ organizavo respublikinį projektą „Atsakinga tolerancija draugui II“, kuriame dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus vaikų komandos. Projekto organizatorės IU mokytojos Aušra Žaromskienė, Rasa Stulpinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. Renginį atidarė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. Projekto dalyviai atliko kūrybines užduotis, dalindamiesi žiniomis apie tolerancijos reikšmę. Projekto kulminacija – komandų pastatyti namai, atskleidžiant šių metų tolerancijos simbolį.
Dėkojame Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ komandoms už aktyvų dalyvavimą projekte, puoselėjant įstaigų bendrystę.