Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašo 3 priedas „Infornacija dėl asmens duomenų tvarkymo specializuotos ir (ar) kitos pagalbos teikimo tikslu“

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacija dėl personalo atrankos vykdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų

Prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos bei teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų pareigūno kontaktai: MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. dap@duomenu-sauga.lt, tel. Nr. +370 612 06177.