Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacija dėl personalo atrankos vykdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų

Prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos bei teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų pareigūno kontaktai: MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. dap@duomenu-sauga.lt, tel. Nr. +370 612 06177.