„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo 

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

Aktualios priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos

Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas dėl sėkmingo vaiko ugdymo(si)