„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. ruduo

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. ruduo

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. ruduo

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. ruduo

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. pavasaris

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. pavasaris

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. pavasaris

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. pavasaris

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. pavasaris

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2023 m. pavasaris

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. ruduo

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. ruduo

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. ruduo 

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. pavasaris

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. pavasaris

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. pavasaris

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. pavasaris

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. pavasaris

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2022 m. pavasaris

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo 

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. pavasaris

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. pavasaris

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. pavasaris

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. pavasaris

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. pavasaris

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2021 m. pavasaris

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. ruduo

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2020 m. pavasaris

„Lašelių“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Boružėlių“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Meškiukų“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Nykštukų“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

„Smagučių“ grupės vaikų vertinimas 2019 m. ruduo

Aktualios priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos

Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas dėl sėkmingo vaiko ugdymo(si)