„ZUIKIO BUMBULIO“ grupė

Strykt pastrykt
Tralia lia lia
Zuikiai bėga vorele.
Mes zuikučiai
Mes linksmi
Į darželį tekini.
Ten mūs laukia
Daug žaislų
Ir dainelių įdomių.
Mokytojos: Edita Lasienė, Jolanta Lašinienė
Mokytojo padėjėja — Eglė Mackevičienė