Direktorė Loreta Simanavičienė pristatė ikimokyklinio ugdymo „Žaismė ir atradimai“ rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo mokytojui.

Direktorė Loreta Simanavičienė pristatė priešmokyklinio ugdymo „Patirčių erdvės“ rekomendacijas priešmokyklinio ugdymo pedagogui.

13-os klasės pamoka Šibori technika „Skiriu mamai“. Pamoką vedė direktorė Loreta Simanavičienė.