1. Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“:

I modulis: Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ 

Konferencija.

II modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“

III modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“

2. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuotas respublikinis projektas „Mažųjų žaidimai“ metodinė medžiaga