2% už 2018 m. 

Įstaigos reikmių mokestis už 2019 m. 

Įstaigos reikmių mokestis už 2020 m. 

Įstaigos reikmių mokestis už 2021 m. 

Įstaigos reikmių mokestis už 2022 m. I ketvirtį 

1,2% už 2019 m. 

1,2% už 2020 m. 

1,2% už 2021 m. 

1,2% už 2022 m. 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ „MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠAS“