2% už 2018 m. 

Įstaigos reikmių mokestis už 2019 m.