Ankstyvojo amžiaus grupės dienotvarkė

Pirmosios jaunesniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Antrosios jaunesniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Viduriniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Vyresniosios amžiaus grupės dienotvarkė

Priešmokyklinio amžiaus grupės dienotvarkė

Tėvai, pateikę prašymą ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovui dėl vaikų užimtumo pietų miego metu.