„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“, adresu Pušaloto g. 26, Panevėžys, 2018-10-22 sudarė sutartį Nr. 22102018 atlikti Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ remonto darbus, sumoje už 1340 eurų. Sutartyje nurodytas atsiskaitymo terminas iki 2018-12-31, su individualią veiklą vykdančiu Š. Domkumi, gyvenančiu Krekenavos g. 64-4, Vinkšnėnų k., Upytės sen., Panevėžio rajone.

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ iki 2018-12-31 už atliktus darbus sumokėjo 200 eurų avansą.

2019-01-31 d. Panevėžio miesto Savivaldybėje, pritarus metų biudžetui, buvo skirta suma 1140 eurų sumokėti už atliktus darbus Š. Domkui.

2019-02-05 Š. Domkui pravesta neišmokėtas iki sutarties pabaigos pinigų likutis už atliktus darbus – 1140 eurų.

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ Š. Domkui už atliktus remonto darbus atsiskaitė.

Įstaigos taryba, darbo taryba

Respublikiniame projekte „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“

2019-02-13 atšventėm Lietuvos gimtadienį – 101 metines. Įstaigoje svečiavosi Panevėžio muzikos mokyklos mokytoja Rimai Mureikienei su kanklių ansambliu „Ašarėlė“.

 

Renginio „Šaltuko smagumėliai“ akimirkos

Darbuotojų kūrybinių darbų paroda įstaigoje ant šilko „Mano vizija“

Reikalingas vyr. buhalteris

2019.02.08

Lopšelis-darželis „Žibutė“ skelbia konkursą vyr. buhalterio pareigoms eiti A2, B lygio pareigybei (1 etatas).

 

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (A2).

2. Turėti ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų (B).

3. Išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, LR biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle, buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

 

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

1. Darbo patirtis biudžetinėje švietimo įstaigoje.

 

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma sistemoje).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

 

Dokumentai teikiami iki vasario 19 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu. Pokalbis planuojamas vasario 26 dieną.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo).

 

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt., įstaigos internetinėje svetainėje www.zibute.eu.

 

Išsamesnė informacija telefonu (8 45) 464 530, arba el. p. panzibute@gmail.com.panevezys.lm.lt.

 

 

Direktorė Loreta Simanavičienė

Darželyje organizuota žiemos šventė.

Į darželį atkeliavo „Trys Karaliai“.

„Boružėlių“ ir „Smagučių“ grupių vaikai sveikino Panevėžio miesto gyventojus su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais.

1 2 3 18