„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Įstaigos priešmokyklinės „Smagučių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis Daiva Galvoniene, Jolanta Lašiniene, neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja Aldona Ramoškiene lankėsi Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos ligoninėje, sveikino ligonius ir darbuotojus su artėjančiomis šventėmis, ugdytiniai dovanojo pačių pagamintas kalėdines atvirutes.

Edukacinis projektas darželyje „Nariuotakojai“.

„Boružėlių“ grupės ugdytinių išvyka pas socialinius partnerius, Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“.

Akcija „Padovanok žaislą Gruzijos (Sakartvelo) vaikams“, organizatorius Panevėžio lopšelis-darželis „Linelis“.

„Boružėlių“ grupės vaikai lankėsi Panevėžio VŠĮ Šv. Juozapo globos namuose. 2018-11-19

Tėvų popietė-diskusija tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) aktualijos“ įstaigos salėje. 2018-11-15

Pristatyti pranešimai:

„Būdai ir metodai veikti kartu su tėvais“

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinis ugdymas(is) per patyrimą“

„Inovatyvūs pilietiškumo ugdymo būdai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“

„Ką regi vaizduotė“

„Personalo motyvacija“

„Vaikų mitybos anketinės apklausos analizė“

„Pedagogo kūrybiškumo kompetencija įstaigoje“

„Boružėlių“ grupės vaikai lankėsi Panevėžio agentūroje „Sos vaikai“.

Žvakių liejimas. Edukacinė programa „Vėlinės“.

2018-10-25 įvyko Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ organizuota Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ (iniciatorius direktorė Loreta Simanavičienė). Susipažinimui: konferencijos programa, lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų kūrybinių darbų parodos akimirkos nuotraukose, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro koridoriuje, nuotraukų atspindžiai – ugdytinių ir pedagogų dalyvių sveikinimai, plenarinio posėdžio lektorių  pranešimų pristatymas, darbas sekcijose, pristatant stendinius pranešimus, edukacines priemones.

Plenarionio posėdžio pranešimai:

„Šiuolaikinio pedagogo prestižas“

„Aktualios priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos“

„Inovatyvi praktika Lietuvos darželiuose. Ką atskleidė tyrimas?“

„Nauji požiūriai į autizmo paveiktą, įvairiai traumuotą, hiperaktyvų, šizofreną ir kitaip netipišką vaiką“

Pranešimai sekcijose:

„Personalo motyvacija“

„Pedagogo kūrybiškumo kompetencija įstaigoje“

„Inovatyvūs pilietiškumo ugdymo būdai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“

„Būdai ir metodai veikti kartu su tėvais“

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinis ugdymas(is) per patyrimą“

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ dalyvauja respublikiniame projekte „Žaidimai moko“. Projekto dalyviai: vyresniosios „Boružėlių“ ir priešmokyklinės „Smagučių“ grupių vaikai. Auklėtojos: vyresniosios auklėtojos Jolanta Nebilevičienė, Inga Abduveleva, Rasa Stulpinienė, Jolanta Lašinienė.

 

1 2 3 16