Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ STEAM ugdymo(si) strategija 2024 m.

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ 2024-01-18 d. gavo 1 lygio STEAM ženklelį.

STEM mokyklos ženklelis – įvertinimas 2023 m.

Konferencija tėvams „STEAM ugdymas(is) lopšelyje-darželyje „Žibutė““

STEAM

Panevėžio kolegijos lektorės Lilijos Kryževičienės tyrimo ataskaita „Patalpų, skirtų vaikų STEAM ugdymui, poreikis ir įrengimo galimybės“

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ STEAM ugdymo(si) strategija 2023 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ „STEAM strategijos kūrimas, STEAM ugdymo(si) strategija, STEAM veiksmų planas 2021–2022 m.“

2023-09-18 priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė skaitė pranešimą „STEAM ugdymo svarba ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme“, įstaigos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojoms. Mokytoja Jolanta dalinosi įžvalgomis, kas yra STEAM veikla, kaip inspiruoti STEAM veiklas vaikams, įgyvendinant įstaigos STEAM strategiją 2023.

IU mokytojos Jolantos Lašinienės pranešimas „STEAM ugdymo svarba ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“