2024-05-21 įvyko pasidalinimas patirtimi „Kolega kolegai“ ankstyvojo amžiaus „Zuikio Bumbulio“ grupėje. Ugdomąją veiklą „Ką pievelėje randu“ organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Lasienė.

2024-04-25 d. įstaigoje įvyko ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Ingos Zelionkienės pasidalinimas patirtimi „Kolega-kolegai“ ugdymo(si) veikla „Žaidžiu, kuriu, atrandu“, ikimokyklinio amžiaus „Lašelių“ grupėje.

2024-03-19 įstaigoje įvyko ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Sandros Belazaravičienės pasidalinimas patirtimi „Kolega-kolegai“, ugdymo(si) veikla „Pavasario pranašai“ ikimokyklinio amžiaus „Meškiukų“ grupėje. Ugdymo(si) veikloje dalyvavo ugdytinės mama Gabrielė Šopytė.

2023-11-15 priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė pravedė „Kolega kolegai“ ugdomąją veiklą „Slaptas agentas“ su priešmokyklinio amžiaus „Smagučių“ grupės ugdytiniais.

2023-11-15 d. ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Stulpinienė pravedė „Kolega kolegai“ fizinio aktyvumo veiklą „Gyvūnėlių mankštelė“ su I-osios jaunesniosios (2-3 metai) „Lašelių“ grupės ugdytiniais.

2023-10-30 ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Zelionkienė pasidalino pedagogine patirtimi „kolega kolegai“, organizuodama ugdomąją veiklą „Moliūgėlis“ su ikimokyklinio (2-3 m.) amžiaus „Lašelių“ grupės vaikais.

2023-10-18 d. IU mokytoja metodininkė Sandra Belazaravičienė pasidalino patirtimi „Kolega – kolegai“ pravesdama ugdomąją veiklą „Rudens kraitelė“ su antrosios jaunesniosios grupės vaikais įstaigos pedagogams, Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos studentėms.

2023-05-29 mokytoja metodininkė Edita Lasienė pasidalino ugdymo(si) strategijomis su kolėgėmis ir ugdytinių Viliaus, Vėjo mama, pravesdama ugdomąją veiklą tema „Mano batai buvo du“. Ugdomoji veikla vyko ikimokyklinio ugdymo „Zuikio Bumbulio“ grupėje.

2023-05-18 d. meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė pasidalino patirtimi su Panevėžio Kolegijos IU/PU studentėmis, pravesdama ugdomąją muzikinę veiklą tema „Skambanti pieva“.

2023-05-18 d. IU „Smagučių“ grupės mokytoja metodininkė Daiva Galvonienė pasidalino patirtimi su Panevėžio Kolegijos IU/PU studentėmis, pravesdama ugdomąją veiklą tema: „Bitės ir medus“.

2023-05-18 d. IU „Boružėlių“ grupės mokytoja metodininkė Inga Abduveleva pasidalino patirtimi su Panevėžio Kolegijos IU/PU studentėmis, pravesdama ugdomąją veiklą tema: „Vabzdžių puota“.

2023-05-18 d. IU „Lašelių“ grupės mokytoja metodininkė Inga Zelionkienė pasidalino patirtimi su Panevėžio Kolegijos IU/PU studentėmis, pravesdama ugdomąją veiklą tema: „Saulytės pasaka“.

2023-03-29 IU „Boružėlių“ grupės IU mokytoja Inga Abduveleva pravedė patirties pasidalinimo „Kolega kolegai“, ugdytinių inspiruotą veiklą „Vandenynų gelmėse“. Veiklos tikslas: paveikslėliuose atpažins kai kuriuos vaizduojamus jūrų gyvūnus ir juos pavadins; išradingai naudos įvairias priemones, medžiagas, įžvelgs naujas daiktų savybes, pastebės simbolius, geometrines formas, skaičiuos, sugalvos idėjų ir skirtingų veikimo būdų. Kartu su vaikais ugdymo(si) procese dalyvavo Luknės Livdans mama, kuri susipažino su ugdymo(si) veiklos organizavimo būdais ir metodais.

Konspektas