PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU, NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS NUO 2021-05-03 IKI 2021-05-31

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU, NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS NUO 2021-04-01 IKI 2021-04-30

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU, NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS NUO 2021-03-01 IKI 2021-03-31

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU, NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS NUO 2021-02-01 IKI 2021-02-26

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU, NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS NUO 2021-01-04 IKI 2021-01-29

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus raštas „Dėl koronaviruso plitimo valdymo rekomendacijų miesto ikimokyklinio ugdymo mokykloms“

Logopedo nuotolinio darbo (ugdomojo proceso) užduotys:

Užduotis

Užduotis 2020-01-11 – 2020-01-15

Užduotis

Užduotis

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU, NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS NUO 2020-12-01 IKI 2020-12-31

Priešmokyklinės grupės „Smagučių“ nuotolinio ugdymo vykdymo tvarkaraštis

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU, NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS NUO 2020-11-03 IKI 2020-11-30

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašas

Darbo organizavimo karantino (koronaviruso) metu tvarka

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  „DĖL PANEVĖŽIO MIESTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KARANTINO METU TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 24 D.ĮSAKYMU NR. A-322, PAKEITIMO“

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, priemonių planas nuo 2020-03-30 iki 2020-04-30

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ velykinis reportažas „Velykų belaukiant“ 2020-04-10

„Nykštukų“ grupės užduotis apie kiaušinių marginimą dekupažo būdu 2020-04-10

„Nykštukų“ grupės ugdytinių „Bundančios medžių šakelės“ elektroninė paroda

„Boružėlių“ grupės velykinių margučių paroda „Mano šeimos velykinis margutis“

„Smagučių“ grupės ugdytinių piešinių paroda

2020-05-29 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“,„Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupių vaikams 

2020-05-28 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-28 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

2020-05-27 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-27 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

2020-05-26 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-26 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-26

2020-05-25 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

2020-05-25 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

Meninis ugdymas 2020-05-25

2020-05-22 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-22 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-22

Logopedo užduotis 2020-05-22

2020-05-21 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-21 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-21

Logopedo užduotis 2020-05-21

2020-05-20 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-20 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-20

Logopedo užduotis 2020-05-20

2020-05-19 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-19 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-19

Logopedo užduotis 2020-05-19

2020-05-18 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-18 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-18

Logopedo užduotis 2020-05-18

2020-05-15 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“,„Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupių vaikams 

Logopedo užduotis 2020-05-15

2020-05-14 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-14 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-14

Logopedo užduotis 2020-05-14

2020-05-13 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-13 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-13

Logopedo užduotis 2020-05-13

2020-05-12 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-12 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-12

Logopedo užduotis 2020-05-12

2020-05-11 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-11 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas 2020-05-11

Logopedo užduotis 2020-05-11

2020-05-08 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“,„Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupių vaikams. 

Meninis ugdymas 2020-05-08

Logopedo užduotis 2020-05-08

2020-05-07 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“

2020-05-07 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Logopedo užduotis 2020-05-07

Meninis ugdymas 2020-05-07

2020-05-06 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

2020-05-06 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“ 

Logopedo užduotys 2020-05-06

Meninis ugdymas – 2020-05-06

2020-05-05 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“ 

2020-05-05 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Logopedo užduotys 2020-05-05

Meninis ugdymas – 2020-05-05

2020-05-04 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“ 

2020-05-04 užduotis „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“

Meninis ugdymas – 2020-05-04

Logopedo užduotys 2020-05-04

2020-04-29 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“,„Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupių vaikams. 

2020-04-28 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“,„Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupių vaikams. 

2020-04-27 užduotis „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“,„Meškiukų“, „Nykštukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupių vaikams. 

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-24

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-24

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-24

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-24

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-24

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-24

Meninis ugdymas – 2020-04-24

Logopedo užduotys 2020-04-24

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ filmuotas reportažas „Jurginės „Žibutėje““. 2020-04-23 d.

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-22

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-22

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-22

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-22

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-22

Meninis ugdymas – 2020-04-22

Logopedo užduotys 2020-04-22

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-21

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-21

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-21

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-21

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-21

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-21

Meninis ugdymas – 2020-04-21

Logopedo užduotys 2020-04-21

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-20

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-20

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-20

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-20

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-20

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-20

Meninis ugdymas – 2020-04-20

Logopedo užduotys 2020-04-20

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-17

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-17

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-17

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-17

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-17

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-17

Meninis ugdymas – 2020-04-17

Logopedo užduotys 2020-04-17

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-16

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-16

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-16

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-16

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-16

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-16

Meninis ugdymas – 2020-04-16

Logopedo užduotys 2020-04-16

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-15

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-15

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-15

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-15

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-15

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-15

Meninis ugdymas – 2020-04-15

Logopedo užduotys 2020-04-15

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-14

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-14

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-14

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-14

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-14

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-14

Meninis ugdymas – 2020-04-14

Logopedo užduotys 2020-04-14

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-10

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-10

Meninis ugdymas – 2020-04-10

Logopedo užduotys – 2020-04-10

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-09

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-09

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-09

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-09

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-09

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-09

Meninis ugdymas – 2020-04-09

Zipio programa – nuotolinis ugdymas

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-08

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-08

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-08

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-08

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-08

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-08

Meninis ugdymas – 2020-04-08

Logopedo užduotys 2020-04-08

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-07

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-07

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-07

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-07

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-07

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-07

Meninis ugdymas – 2020-04-07

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-06

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-06

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-06

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-06

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-06

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-06

Meninis ugdymas – 2020-04-06

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-03

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-03

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-03

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-03

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-03

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-03

Meninis ugdymas – 2020-04-03

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-02

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-02

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-02

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-02

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-02

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-02

Meninis ugdymas – 2020-04-02

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-04-01

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-04-01

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-04-01

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-04-01

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-04-01

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-04-01

Meninis ugdymas 2020-04-01

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-03-31

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-03-31

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-03-31

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-03-31

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-03-31

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-03-31

Meninis ugdymas 2020-03-31

„Smagučių“ priešmokyklinės grupės užduotys – 2020-03-30

„Lašelių“ grupės užduotys – 2020-03-30

„Nykštukų“ grupės užduotys – 2020-03-30

„Meškiukų“ grupės užduotys – 2020-03-30

„Zuikio Bumbulio“ grupės užduotys – 2020-03-30

„Boružėlių“ grupės užduotys – 2020-03-30

Meninis ugdymas 2020-03-30