Direktoriaus 2018 m. metinės veiklos užduotys

Direktoriaus 2018 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys

Direktoriaus 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Direktoriaus 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės 2019 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės 2020 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

IU mokytojos Aušros Žaromskienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

Auklėtojos Aušros Žaromskienės 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Rasos Stulpinienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

Auklėtojos Rasos Stulpinienės 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Editos Lasienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Editos Lasienės 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Ingos Abduvelevos 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Ingos Abduvelevos 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Ingos Zelionkienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Ingos Zelionkienės 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Sandros Belazaravičienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Sandros Belazaravičienės 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Linos Lapinskienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Linos Lapinskienės 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Gražinos Malinauskienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Gražinos Malinauskienės 2020 metų veiklos užduotys

IU/PU mokytojos Jolantos Lašinienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Jolantos Lašinienės 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojos Editos Miežinienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

Auklėtojos Editos Miežinienės 2020 metų veiklos užduotys

PU mokytojos Daivos Galvonienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Daivos Galvonienės 2020 metų veiklos užduotys

Meninio ugdymo mokytojos Daivos Andriūnienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojos Daivos Andriūnienės 2020 metų veiklos užduotys

Logopedės Simonos Černiauskienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

Logopedės Simonos Černiauskienės 2020 metų veiklos užduotys

Sekretorės Vilmos Arlauskienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys 

Sekretorės Vilmos Arlauskienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys 

Vyr. buhalterės Grėtos Eisenaitės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Vyr. buhalterės Grėtos Eisenaitės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Vaikų maitinimo ir higienos administratorės Aldonos Grigaliūnienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Vaikų maitinimo ir higienos organizatorės Aldonos Grigaliūnienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Ūkvedės Virginijos Tamulionienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Virėjos Sigutės Kaupelienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Virėjos Sigutės Kaupelienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Virėjos Genovaitės Praniulienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Virėjos Genovaitės Praniulienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

PU mokytojo padėjėjos Ritos Bistrienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Ritos Bistrienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojo padėjėjos Skirmutės Kuncienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Skirmutės Kuncienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojo padėjėjos Jurgitos Jaškūnienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Jurgitos Jaškūnienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojo padėjėjos Audronės Bagdonienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Audronės Bagdonienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojo padėjėjos Eglės Mackevičienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Eglės Mackevičienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

IU mokytojo padėjėjos Janinos Vilnonienės 2020 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Janinos Vilnonienės 2020 metų veiklos užduotys