Direktoriaus 2018 m. metinės veiklos užduotys

Direktoriaus 2018 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys

Direktoriaus 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės 2019 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Aušros Žaromskienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Rasos Stulpinienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Editos Lasienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Ingos Abduvelevos 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Ingos Zelionkienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Sandros Belazaravičienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Linos Lapinskienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Gražinos Malinauskienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Jolantos Lašinienės 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos Editos Miežinienės 2020 metų veiklos užduotys

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Daivos Galvonienės 2020 metų veiklos užduotys

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojos Daivos Andriūnienės 2020 metų veiklos užduotys

Logopedės Simonos Černiauskienės 2020 metų veiklos užduotys

Sekretorės Vilmos Arlauskienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys 

Vyr. buhalterės Grėtos Eisenaitės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Vaikų maitinimo ir higienos organizatorės Aldonos Grigaliūnienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Ūkvedės Virginijos Tamulionienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Virėjos Sigutės Kaupelienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Virėjos Genovaitės Praniulienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Ritos Bistrienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Skirmutės Kuncienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Jurgitos Jaškūnienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Audronės Bagdonienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Eglės Mackevičienės 2019 metų veiklos vertinimo ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Auklėtojos padėjėjos Janinos Vilnonienės 2020 metų veiklos užduotys