Lopšelyje-darželyje „ŽIBUTĖ“ teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė — Jolanta Nebilevičienė;
narės: Edita Miežinienė, Eglė Mackevičienė.

Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė — Edita Miežinienė;
Narės: Simona Černiauskienė, Aldona Grigaliūnienė, Edita Lasienė, Inga Zelionkienė.