Lopšelyje-darželyje „ŽIBUTĖ“ teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“  TARYBA (2019-2020)

Pirmininkė — Sandra Belazaravičienė;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Edita Miežinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Vilma Arlauskienė, sekretorė;

Komisijos nariai:

Daiva Galvonienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Viltė Gailiūšienė, tėvų atstovė,

Rūta Rapševičiūtė, tėvų atstovė,

Aivaras Gailiušis, tėvų atstovas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DARBO TARYBA (2018-2020)

Pirmininkė – Jolanta Lašinienė;

Sekretorė – Aldona Grigaliūnienė;

Narė – Lina Lapinskienė.

 

 

Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė — Edita Miežinienė;
Narės: Simona Černiauskienė, Aldona Grigaliūnienė, Edita Lasienė, Inga Zelionkienė.

 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ projektas 2019 m. „Šeimos darželis „Padėkime savo vaikams tapti laimingais““

  1. 2019-01-24
  2. 2019-02-21
  3. 2019-03-21
  4. 2019-04-18