Lopšelyje-darželyje „ŽIBUTĖ“ teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“  TARYBA (2022-2023)

Pirmininkė — Aušra Žaromskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Inga Zelionkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Komisijos sekretorė – Edita Miežinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos nariai:

Eglė Mackevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja,

Marijus Zaikauskas, tėvų atstovė,

Rūta Rapševičiūtė, tėvų atstovė,

Gediminas Kaušinis, tėvų atstovas.

 

Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė — Edita Miežinienė;
Narės: Simona Černiauskienė, Aldona Grigaliūnienė, Edita Lasienė, Inga Zelionkienė.