Lopšelio-darželio „Žibutė” darbo tvarkos taisyklės

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2017 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2016 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2015 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2014 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2013 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2012 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2018 metų veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2014-2015 metų viešojo skelbimo aprašas

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2013-2014 metų viešojo skelbimo aprašas

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2015-2016 metų viešojo skelbimo aprašas

Lopšelio-darželio „Žibutė” 2016-2017 metų viešojo skelbimo aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ visuotinis, ataskaitinis vadovo susirinkimas 2018-01-18

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ visuotinis, ataskaitinis vadovo susirinkimas įstaigos bendruomenei 2019-02-01

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 2020 m. ugdymo planas