IU „Smagučių“ grupės vaikai Eva Tuskaitė, Simonas Šukys ir Markas Mikalauskas dalyvavo Vilniaus „Gedimino miesto mokyklos“ organizuojamoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje konferencijoje „Moksliniai pavasario atradimai. Aš tyrėjas“, pristatė pranešimą „Mažesni už mus“ .

Pranešimas „Mažesni už mus“

Pagal bendradarbiavimo sutartį, 2023-03-02 d. įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Žaromskienė, su II-osios jaunesniosios, ikimokyklinės „Nykštukų“ grupės vaikais, pravedė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo Panevėžio Kolegijos studentėms patirties pasidalinimo veiklą „Kelkis, kelkis, žemele“. IU mokytoja Aušra Žaromskienė dalinosi patirtimi: kaip numatytas planas įgyvendinamas kasdieninėje veikloje; kaip kaupiami IU/PU mokytojo kompetencijų aplankai.

Pranešimas „Kelkis, kelkis žemele“

2023-02-24 d. IU „Smagučių“ grupės vaikai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje konferencijoje „Moksliniai žiemos atradimai. Aš tyrėjas“. Viltė Šidlauskaitė, Markas Mikalauskas ir Rėjus Baltrėnas pristatė pranešimą „Iš kur atsiranda Sniegas“. IU mokytojos metodininkės Daiva Galvonienė, Jolanta Lašinienė.

Pranešimas „Iš kur atsiranda Sniegas“