Lopšelis-darželis įsteigtas 1961 m. gruodžio 25 d. Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 57.