Direktorė — Loreta Simanavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Edita Miežinienė;

Ūkvedė — Virginija Tamulionienė;

Sekretorė — Vilma Arlauskienė;

Vyr. buhalterė — Grėta Eisenaitė;

Vaikų maitinimo ir higienos organizatorė — Aldona Grigaliūnienė.