Direktorė — Loreta Simanavičienė, tel. 845-464530, el. paštas: loreta.direktore.zibute@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Edita Miežinienė, tel. 845-464313, el. paštas: panzibute@gmail.com

Sekretorė — Vilma Arlauskienė, tel. 845-464313, el. paštas: panzibute@gmail.com;

Vaikų maitinimo ir higienos administratorė — Aldona Grigaliūnienė, sandėlininkė – Sigita Dubrindienė, tel. 845-464313, el. paštas: vazibute55@gmail.com