„Lašelių“ grupė

Mes „Lašeliai“, mes lašiukai
Ir nors esam dar mažiukai,
Piešiam, bėgam, ropinėjam,
Dar dainuojam, šokinėjam.

Auklėtojos: Inga Zelionkienė, Rasa Stulpinienė
Auklėtojo padėjėja — Janina Vilnonienė