Viešųjų pirkimų planas už 2015 m.

Viešųjų pirkimų planas už 2016 m.

Viešųjų pirkimų planas už 2017 m.

Viešųjų pirkimų planas už 2018 m.

Viešųjų pirkimų planas už 2019 m.

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų darbo reglamentas

Viešųjų pirkimų komisija

Informacija apie pradedamą pirkimą 2015

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį 2015

Informacija apie sudarytą sutartį 2015

Informacija apie pradedamą pirkimą 2016

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį 2016

Informacija apie sudarytą sutartį 2016

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2015 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2017 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2018 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 m.

Informacija apie pradedamą pirkimą 2017

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį 2017

Informacija apie sudarytą sutartį 2017

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (At-6 tipinė forma)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas