2023-12-13 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojų komanda su priešmokyklinio amžiaus vaikais suorganizavo respublikinį projektą „Adventas su „Žibutėmis“ III“. Projektas skirtas Lietuvos ugdymo įstaigoms „Žibutė“. Šiemet projekte dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio ir Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos.
2023-11-30 ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Abduveleva su ikimokyklinio amžiaus „Boružiukų“ grupės vaikų komanda dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ projekte „Saugus eismas“, kurį organizavo Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojai. Žiniomis ugdytiniai dalinosi iš Vilniaus, Druskininkų, Šilutės lopšelių-darželių „Žibutė“, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“.
2023-11-09 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“ įvyko Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ metodinė diena – kūribinės dirbtuvės „Valdorfo pedagogikos metodika įvairiose veiklose“. Metodinėje dienoje dalyvavo Panevėžio, Druskininkų lopšelių-darželių „Žibutė“, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ komandos.
Pridedama programa.
2023-04-28 d. priešmokyklinio ugdymo vaikų komanda dalyvavo respublikiniame interaktyviame konkurse „Šiauniausiai „Žibučių“ vaikai 2023“, kuriame žiniomis dalinosi kartu su Šilutės, Vilniaus, Druskininkų lopšelių-darželių „Žibutė“ ir Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ ugdytinių komandomis. Renginį organizavo Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų komanda nominuota išradingiausiais inžinieriais. Ačiū organizatoriams ir dalyviams už šiltas akimirkas.
2023-03-13 d. įvyko Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ nuotolinis projektas „Mūsų mažos dovanos Lietuvai III“. Dėkojame Kretingos mokyklos-darželio, Šilutės, Vilniaus, Druskininkų lopšelių-darželių „Žibutė“ prisijungusiems ir projekte dalyvavusiems dalyviams.
2022-11-17 Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ organizavo respublikinį projektą „Atsakinga tolerancija draugui III“, kuriame dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus vaikų komandos. Projekto organizatorės IU mokytojos Aušra Žaromskienė, Rasa Stulpinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. Renginį atidarė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. Projekto dalyviai atliko kūrybines užduotis, dalindamiesi žiniomis apie tolerancijos reikšmę. Projekto kulminacija – komandų pastatyti namai, atskleidžiant šių metų tolerancijos simbolį.
Dėkojame Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ komandoms už aktyvų dalyvavimą projekte, puoselėjant įstaigų bendrystę.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų komanda atstovavo įstaigą, dalyvaudami nuotolinėje viktorinoje pasaulinei medžio dienai paminėti „Žalieji milžinai“. Organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“.

2022-05-20 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų komanda dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ metodinėje sveikatingumo dienoje „Draugystės diena“ Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Pedagogės stebėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lauko ugdymo(si) aplinkas, kūrė draugystės simbolį, išklausė žolininko paskaitos, susipažino su įstaigos vidaus erdvėmis, vaikams teikiamomis paslaugomis ir Šilutės miesto istorija.

2022-04-22 Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų komanda dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ metodinėje dienoje „Sužydo žibutės Dzūkijoj“, Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“.  Įgyvendinus Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojų organizuoto projekto „Sužydo žibutės Dzūkijoj“ „eTwinning“ platformoje.

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ sukurtas filmukas iš visų dalyvavusių projekte „Sužydo žibutės Dzukijoj“ dalyvių atsiųstų nuotraukų ir koliažų eTwininng projekte. 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ dalyvauja Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuojamame projekte „Sužydo žibutės Dzūkijoj“. Darbelių, sukurtų įstaigos ugdytinių ir mokytojų, nuotraukos ir nuotraukų koliažai talpinami eTwinning platformoje.

2022-04-08 d. lopšelyje-darželyje „Žibutė“ suorganizuota 13-os klasės pamoka Šibori technika „Skiriu mamai“. Pamoką vedė direktorė Loreta Simanavičienė. 

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ projekto „Projektų kūrimas eTwinning platformoje. Pasidalijimas gerąja patirtimi“ skaidrės

Straipsnis: „Bendraminčių paieškos suvedė Lietuvos ugdymo įstaigas „Žibutė“

Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ 2022 m. planas

Projektas „Mūsų mažos dovanos Lietuvai II“:

Miestų herbų nuotraukų koliažas:

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ organizavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ projektą „Mūsų mažos dovanos Lietuvai II“, nuostatai

Akimirkos iš projekto „Mūsų mažos dovanos Lietuvai II“:

Projektas „Mūsų mažos dovanos Lietuvai“:

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ organizavo Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ projektą „Mūsų mažos dovanos Lietuvai“, nuostatai

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinės „Smagučių“ grupės ugdytiniai pristatė savo gimtąjį miestą Panevėžį

Projekto „Mūsų mažos dovanos Lietuvai“ planas

Projekto „Mūsų mažos dovanos Lietuvai“ baigiamo daina „Mano Lietuva“

Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ projekto „Atsakinga tolerancija draugui II“ nuostatai

Projekto „Atsakinga tolerancija draugui II“ sukurtas „Tolerancijos miesto“ albumas, pavadinimu „Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ „Tolerancijos miestas“