„Įsivertinimo veidukai“

„EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA (3), SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ (4), SAVIVOKA IR SAVIGARBA (5)“

„GEBĖJIMŲ ĮSIVERTINIMO KREIVĖ“

„GRUPĖS DARBO ĮSIVERTINIMAS – „PYRAGO DALIJIMAS““

„MEDALIAI“

„INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS (14), KŪRYBINGUMAS (17)“

„ĮSIVERTINIMO METODAS „ŠVIESOFORAS““

„KITO  KITŲ ATLIKTO DARBO ĮVERTINIMO LENTELĖ“

„PAŽANGOS VERTINIMAS APLINKOS PAŽINIMAS (10), TYRINĖJIMAS (15)“

„PAŽANGOS VERTINIMAS KASDIENIAI GYVENIMO ĮGŪDŽIAI (1)“

„PAŽANGOS VERTINIMAS MOKĖJIMAS MOKYTIS (18)“

„PAŽANGOS VERTINIMAS SAKYTINĖ KALBA (8), RAŠYTINĖ KALBA (9)“

„STRUKTŪRUOTI KLAUSIMAI ĮSIVERTINIMO LENTELĖ – „NYKŠTYS““

„VAIDMENŲ PASISKIRSTYMAS GRUPĖJE“

„ŽINAU – NORIU SUŽINOTI – SUŽINOJAU (ŽNS)“