15 dienų valgiaraštis.

PAKEISTAS MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312. Su sprendimu galite susipažinti čia.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2020-01-24 Nr. V-76

Maitinimo organizavimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, maisto davinio atidavimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos metu, tvarkos aprašas

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2020-04-30 Nr. 1-97 „Dėl savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 1-158 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-211 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“