LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2023“

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2023“ NUOSTATAI

PROJEKTO „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2023“ informacija tėvams, sutikimas

„Aktyvi mokykla“ fizinį aktyvumą skatinančios mokyklos kūrimo rekomendacijos

Informacinis pranešimas

MOKYKLOS FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Sveikatą stiprinančios mokyklos tinklas mini veiklos 30-metį