FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis