Veiklos rezultatų 2022 m. rugsėjo 30  d. ATASKAITA 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. III ketv.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 m. birželio 30  d. ATASKAITA 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 m. kovo 31  d. ATASKAITA 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS