Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis