2024-02-02 d. prasidėjo įstaigos organizuojama 40 val. kvalifikacijos kėlimo mokymo programa „Kokybės siekis-besimokančiai mokyklai”,

I modulis „Ikimokyklinio ugdymo programos gairių analizė“.

II modulis:

2024-03-04 d. įstaigos organizuojamos 40 val. kvalifikacijos kėlimo mokymų programos „Kokybės siekis – besimokančiai mokyklai“ II modulis „Vaikų pasiekimų aprašo, universalaus dizaino mokymui(si) sampratos analizė“.