„SMAGUČIŲ“ grupė

Mes „Žibutėje“ didžiausi
Norim būti protingiausi,
Žaidžiam, rašom ir skaičiuojam
Ir žodžius pažint planuojam.
Mėgstam lego mes konstruoti
Ir lėles dar pasūpuoti.
Stiprūs, vikrūs — energingi,
Ir keliauti mes netingim!

Mokytojos: Daiva Galvonienė, Jolanta Lašinienė.
Mokytojo padėjėja — Rita Bistrienė.