„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Lopšelio-darželio „Žibutė“ „Lašelių“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai su auklėtojomis Inga Zelionkiene ir Aušra Žaromskiene lankėsi Panevėžio Švento Juozapo globos namuose, senelius sveikino su Trijų karalių švente, dovanojo angeliukus.

„Trys karaliai“ darželyje.

2019-12-18 d. įstaigos kalėdinė eglutė Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. Dalyvavo „Zuikio Bumbulio“, „Meškiukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupės. Dėkojame socialiniams partneriems – Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vadovams už bendradarbiavimą, suteikiant galimybę naudotis įstaigos patalpomis ir aktų sale.

2019-12-16 akcija – pilietinė iniciatyva „Draugiškai širdelei – šiltas žodelis II“ Panevėžio miesto Laisvės a., prie Aleksandro paminklo. Artėjančių švenčių proga įstaigos ugdytiniai sveikino miestiečius ir miesto svečius.

 

2019-12-11 d. pedagogų metodinė-praktinė konferencija „STEAM IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“. Direktorės Loretos Simanavičienės skaitytas pranešimas „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ inspiruojant STEAM veiklas“.

2019-12-10 d. paskaita Pasvalio rajono pedagogams.

 

2019-12-06 d. 13-a klasė „Ramybė širdyje ir sieloje“.

2019-12-02 d. advento vainiko pynimas lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikų.

Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ susivienijimas „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“ 2019-11-29 d.

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

  Už 2018 m. 2% paramos (tėvų ir darbuotojų) gauta 2323,74 eurai. Pinigai panaudoti:

  • už minkštą dangą lauko žaidimų aikštelėse sumokėti skirta 1483,90 eurai;
  • naujoms žaliuzėms „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“, „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Smagučių“ grupėse įsigyti skirta  619,84 eurų;
  • luboms „Amstrong“ „Lašelių“ grupės koridoriuje apmokėti skirta  220 euro.

Nuoširdžiai visiems dėkoju už 2% paramą.

Direktorė Loreta Simanavičienė