„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Reikalingas vyr. buhalteris

2019.02.08

Lopšelis-darželis „Žibutė“ skelbia konkursą vyr. buhalterio pareigoms eiti A2, B lygio pareigybei (1 etatas).

 

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (A2).

2. Turėti ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų (B).

3. Išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, LR biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle, buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

 

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

1. Darbo patirtis biudžetinėje švietimo įstaigoje.

 

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma sistemoje).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

 

Dokumentai teikiami iki vasario 19 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu. Pokalbis planuojamas vasario 21 dieną.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo).

 

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt., įstaigos internetinėje svetainėje www.zibute.eu.

 

Išsamesnė informacija telefonu (8 45) 464 530, arba el. p. panzibute@gmail.com.panevezys.lm.lt.

 

 

Direktorė Loreta Simanavičienė

Darželyje organizuota žiemos šventė.

Į darželį atkeliavo „Trys Karaliai“.

„Boružėlių“ ir „Smagučių“ grupių vaikai sveikino Panevėžio miesto gyventojus su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais.

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ informuoja, jog ugdytinių tėvų, darbuotojų 2% parama už 2017 m. gauta 2096,75 Eur. Panaudota: 1. MB „Mangeta“ (už logopedinio kabineto baldus) 915 Eur.; 2. UAB „Destinus“ (už grupių žaliuzes) 1158,04 Eur.; 3. 23,71 Eur. kanceliarinėms prekėms.
Dėkojame visiems parėmusiems darželį.
Direktorė Loreta Simanavičienė

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ informuoja, jog už surinktą nenaudojamą elektroniką 2018 m. pavasarį, gauti 69 taškai, kurie konvertavosi į 69 eurus. Už 69 eurus įsigyta: 8 gimnastikos kamuoliai, pompa kamuoliui, švilpukas, krepšinio lankas su kamuoliu lopšelio grupės vaikams.
Dėkojame visiems parėmusiems nenaudojama elektronika.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ penkios grupės kalėdines eglutes atšventė kartu Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre. Dėkojame suaugusiųjų mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui už bendradarbiavimą, geranorišką įsileidimą į savo įstaigą.

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ atidaryta įstaigos bendruomenės (ugdytinių, jų tėvelių, darbuotojų) paroda „Robotuko varžteliai paveiksle“.

Advento rytmetys darželyje 2018-12-06, kurį pravedė auklėtojos Jolanta Nebilevičienė, Inga Abduveleva, Edita Lasienė. Ugdytiniai stebėjo auklėtojų demonstruojamą šešėlių teatro spektaklį „Jonukas ir Gretutė“, patys kūrė, dėliojo Advento vainiką.