„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

2019-12-02 d. advento vainiko pynimas lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikų.

Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ susivienijimas „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“ 2019-11-29 d.

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

  Už 2018 m. 2% paramos (tėvų ir darbuotojų) gauta 2323,74 eurai. Pinigai panaudoti:

  • už minkštą dangą lauko žaidimų aikštelėse sumokėti skirta 1483,90 eurai;
  • naujoms žaliuzėms „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“, „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Smagučių“ grupėse įsigyti skirta  619,84 eurų;
  • luboms „Amstrong“ „Lašelių“ grupės koridoriuje apmokėti skirta  220 euro.

Nuoširdžiai visiems dėkoju už 2% paramą.

Direktorė Loreta Simanavičienė

2019-11-18 lopšelyje-darželyje „Žibutė“ paminėta tarptautinė tolerancijos diena – iniciatyva „Tolerancijos švyturys“. Organizatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė, auklėtoja Aušra Žaromskienė.

Paskaita praktikumas „Pedagogo atestavimo sistema bei kvalifikacijos tobulinimo tvarka“. Paskaitą pravedė direktorė Loreta Simanavičienė Panevėžio miesto bei respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.

 

Svečiuose Panevėžio kino teatras „Garsas“ pristatė edukacinę programą priešmokyklinio ugdymo vaikams „Mano mokytojas – kinas“. Edukacinės programos „Mano mokytojas – kinas“ vaikai išbandė fotografavimo galimybes.

 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 2019-11-13 įvyko tėvų popietė – diskusija „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) aktualijos II“.

Pyragų dienos pirmas etapas – Pyragų pasidalinimas su Panevėžio SOS agentūros gyventojais. Pyragų dienos antras etapas – pyragų dalinimas Pušaloto mikrorajono senoliams. Pyragų dienos trečias etapas – lopšelio-darželio „Žibutė“ salėje.

Pyragų dienos pirmas etapas – Pyragų pasidalinimas su Panevėžio SOS agentūros gyventojais. Pyragų dienos antras etapas – pyragų dalinimas Pušaloto mikrorajono senoliams. Pyragų dienos trečias etapas – lopšelio-darželio „Žibutė“ salėje.

Lopšelis-darželis „Žibutė“ Panevėžio Gamtos mokykloje minėjo Ožio dieną. (Lapkričio 12 d.).