„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

2019-11-18 lopšelyje-darželyje „Žibutė“ paminėta tarptautinė tolerancijos diena – iniciatyva „Tolerancijos švyturys“. Organizatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė, auklėtoja Aušra Žaromskienė.

Paskaita praktikumas „Pedagogo atestavimo sistema bei kvalifikacijos tobulinimo tvarka“. Paskaitą pravedė direktorė Loreta Simanavičienė Panevėžio miesto bei respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.

 

Svečiuose Panevėžio kino teatras „Garsas“ pristatė edukacinę programą priešmokyklinio ugdymo vaikams „Mano mokytojas – kinas“. Edukacinės programos „Mano mokytojas – kinas“ vaikai išbandė fotografavimo galimybes.

 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 2019-11-13 įvyko tėvų popietė – diskusija „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) aktualijos II“.

Pyragų dienos pirmas etapas – Pyragų pasidalinimas su Panevėžio SOS agentūros gyventojais. Pyragų dienos antras etapas – pyragų dalinimas Pušaloto mikrorajono senoliams. Pyragų dienos trečias etapas – lopšelio-darželio „Žibutė“ salėje.

Pyragų dienos pirmas etapas – Pyragų pasidalinimas su Panevėžio SOS agentūros gyventojais. Pyragų dienos antras etapas – pyragų dalinimas Pušaloto mikrorajono senoliams. Pyragų dienos trečias etapas – lopšelio-darželio „Žibutė“ salėje.

Lopšelis-darželis „Žibutė“ Panevėžio Gamtos mokykloje minėjo Ožio dieną. (Lapkričio 12 d.).

 

Pasiruošimas Helovinui.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuotame projekte „Sveikatos stiprinimo ruduo Panevėžyje“, darbelių-koliažų konkurse „Dantukai ir jo draugai“ dalyviams dovanotas spektaklis 2019-10-29 d. teatre „Menas“ „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“.

2019-10-29 d. Šiaurinėje bibliotekoje susitikimas su gydytoja psichoterapeute, poete, Lietuvos rašytojų sąjungos nare, Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidente dr. Jūrate Sučylaite. „Biblioterapija – kelias į vidinį pasaulį“.