„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Naujienos

Tėvelių dėmesiui, skelbiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840, Vilnius.

Informacija tėvams apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Bendros rekomendacijos

Neformalusis vaikų švietimas

Informacija tėvams: keičiasi priėmimas į darželius karantino metu

Informacija tėvams dėl darželio lankymo karantino metu

Informacija tėvams, kurių vaikai lankys nuo 2020-05-18 d. 

Informacija tėvams, kurių vaikai pageidauja lankyti nuo 2020-05-25 d. 

Vaikų sąrašas nuo 2020-05-25 d. 

Informacija tėvams, kurių vaikai lankys nuo 2020-05-25 d. 

Vaikų sąrašas nuo 2020-06-01 d. 

Informacija nuo 2020-06-17 d.: „SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

Informacija tėvams, kurių vaikai lankys nuo 2020-07-01 d. 

Informacija priešmokyklinės grupės tėvams

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma

Tėvelių dėmesiui, vadovaujantis sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu su pakitusiomis nuostatomis (pridedama aktyvi nuoroda, primename, jog pratęstas mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepakito, sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėveliai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios;