„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Naujienos

2019-12-18 d. įstaigos kalėdinė eglutė Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. Dalyvavo „Zuikio Bumbulio“, „Meškiukų“, „Lašelių“, „Smagučių“ grupės. Dėkojame socialiniams partneriems – Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vadovams už bendradarbiavimą, suteikiant galimybę naudotis įstaigos patalpomis ir aktų sale.

2019-12-16 akcija – pilietinė iniciatyva „Draugiškai širdelei – šiltas žodelis II“ Panevėžio miesto Laisvės a., prie Aleksandro paminklo. Artėjančių švenčių proga įstaigos ugdytiniai sveikino miestiečius ir miesto svečius.

 

2019-12-11 d. pedagogų metodinė-praktinė konferencija „STEAM IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“. Direktorės Loretos Simanavičienės skaitytas pranešimas „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ inspiruojant STEAM veiklas“.

2019-12-10 d. paskaita Pasvalio rajono pedagogams.

 

2019-12-06 d. 13-a klasė „Ramybė širdyje ir sieloje“.

2019-12-02 d. advento vainiko pynimas lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių vaikų.

Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ susivienijimas „Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“ 2019-11-29 d.

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

  Už 2018 m. 2% paramos (tėvų ir darbuotojų) gauta 2323,74 eurai. Pinigai panaudoti:

  • už minkštą dangą lauko žaidimų aikštelėse sumokėti skirta 1483,90 eurai;
  • naujoms žaliuzėms „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“, „Meškiukų“, „Nykštukų“, „Smagučių“ grupėse įsigyti skirta  619,84 eurų;
  • luboms „Amstrong“ „Lašelių“ grupės koridoriuje apmokėti skirta  220 euro.

Nuoširdžiai visiems dėkoju už 2% paramą.

Direktorė Loreta Simanavičienė

2019-11-18 lopšelyje-darželyje „Žibutė“ paminėta tarptautinė tolerancijos diena – iniciatyva „Tolerancijos švyturys“. Organizatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė, auklėtoja Aušra Žaromskienė.

Paskaita praktikumas „Pedagogo atestavimo sistema bei kvalifikacijos tobulinimo tvarka“. Paskaitą pravedė direktorė Loreta Simanavičienė Panevėžio miesto bei respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.