„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Naujienos

II modulis: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“:

pranešimai:

 1. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos Jolantos Lašinienės pranešimas „STEAM ugdymo svarba ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“.
 2. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytojos Jolantos Lašinienės pranešimas „Kodėl STEAM?“. 
 3. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Loretos Simanavičienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Editos Miežinienės pranešimas „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ integruojant STEAM veiklas“

Dalyvių atlikti namų darbai:

 1. IPU-19 studenčių Astos Liobikienės ir Vaidos Triabienės „Balionas-raketa“.
 2. Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ dalyvių  Jolitos Spundzevičienės, Neringos Stočkienės, Godos Šimaitytės bandymas „Mašinų varžybos“.
 3. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studenčių Jolantos Nemanytės ir Virginijos Kairienės eksperimentas „Stebuklingi obuoliai“.
 4. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studenčių Faustos Girgždytės ir Rasos Kulakauskienės eksperimentas.
 5. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studenčių Miglės Mackevičiūtės ir Marijos Gadeliauskaitės eksperimentas.
 6. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studentės Romedos Sereikienės eksperimentas. 
 7.  Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokytojos Vitalijos Tidikienės eksperimentas. 
 8. Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto studentės Gerdos Glebauskaitės eksperimentas „Spalvų maišymas“. 
 9. Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ mokytojos Rimvydės Kundrotaitės STEAM meninė veikla .
 10. Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ dalyvių, STEAM kasdieninėje veikloje. 

Tėvelių dėmesiui, skelbiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840, Vilnius.

Informacija tėvams apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Bendros rekomendacijos

Neformalusis vaikų švietimas