„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

2018-10-25 įvyko Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ organizuota Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ (iniciatorius direktorė Loreta Simanavičienė). Susipažinimui: konferencijos programa, lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų kūrybinių darbų parodos akimirkos nuotraukose, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro koridoriuje, nuotraukų atspindžiai – ugdytinių ir pedagogų dalyvių sveikinimai, plenarinio posėdžio lektorių  pranešimų pristatymas, darbas sekcijose, pristatant stendinius pranešimus, edukacines priemones.

Plenarionio posėdžio pranešimai:

„Šiuolaikinio pedagogo prestižas“

„Aktualios priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos“

„Inovatyvi praktika Lietuvos darželiuose. Ką atskleidė tyrimas?“

„Nauji požiūriai į autizmo paveiktą, įvairiai traumuotą, hiperaktyvų, šizofreną ir kitaip netipišką vaiką“

Pranešimai sekcijose:

„Personalo motyvacija“

„Pedagogo kūrybiškumo kompetencija įstaigoje“

„Inovatyvūs pilietiškumo ugdymo būdai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“

„Būdai ir metodai veikti kartu su tėvais“

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinis ugdymas(is) per patyrimą“