„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Metodinė diena „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“

2016-06-02.

Svečiai iš Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ pedagogai stebėjo vyresniosios grupės vaikų ir auklėtojų  inscinizaciją-vaidinimą „Žemės prašymas“.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogės: Edita Lasienė, Sandra Belazaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Galvonienė.